baner
buton_primaria consiliul_local informare_cetateni buton_proiecte buton_ulmeni buton_contact
        home        

Din punct de vedere geografic, atât localitatea Ulmeni, cât și satele aparținătoare, se suprapun unei situații de contact între Depresiunea Băii Mari, Dealurile Sălajului, Masivul Dealul Mare - Țicău și Piemontul Iadărei (parte a Piemontului Șomcutei), situație din care decurge un grad ridicat de favorabilitate în ceea ce privește umanizarea. Lor li se adaugă și defileul Benesat - Țicău, creat de râul Someș prin adâncire epigenetică în cadrul rocilor metamorfice precambrian superioare, care mărește potențialul peisagistic, relieful fiind reprezentat de campii si dealuri cu pante intre 8 – 20 grade.

Solurile specifice Luncii Somesului sunt  luto- nisipoase si argiloase, prielnice pentru agricultura.
Localități ce aparțin orașului Ulmeni : Someș-Uileac, Vicea, Arduzel (sat cu populație majoritar maghiară), Țicău, Chelința, Mânău, localitatea Tohat a fost asimilată orașului Ulmeni.
Orasul Ulmeni este situat in partea de sud-vest a judetului Maramures, la 45 km distanta de municipiul Baia Mare,  la 20 km distanta de Cehu- Silvaniei, 57 km de Zalau, si 25 km distanta de Jibou.

FLORA SI FAUNA


Vegetatie: specifica altitudinii de aproximativ 200 m (ierburi, arbusti, vegetatie forestiera).
Fauna: vulpi, iepuri, caprioare, fazani, potarnichi, etc.


SUPRAFATA


Suprafata totala: 81,49 kmp, din care 5567 ha, teren agricol, 3500 ha, teren arabil, 1468 ha – pasuni, 408 ha – fanete, 163 ha – livezi, 1753 ha – paduri.
Căi de acces rutiere : Drumuri județene : DJ 108A, DJ 182B, DJ 108E, DJ 108T.
Căi de acces feroviara : magistrala IV feroviara .
Căi   navigabile : bac peste raul Somes.

 

ECONOMIA ORASULUI ULMENI


Dintre domeniile de activitate ale acestei localități, pe langă cele specifice sectorului primar, se evidențiază și câteva funcții ale sectorului secundar (fabricarea de profile de plastic pentru geamuri și uși termopan, scări și profile din aluminiu, prefabricate din beton, prelucrarea lemnului,confecții, morărit și panificație, îndeletniciri populare și de tradiție). În ultimii ani, sectorul serviciilor reliefează o dinamică mai ridicată (rețea proprie cablu TV și internet, modernizarea mijloacelor de transport, redimensionarea sistemului educațional, modernizarea și diversificarea serviciilor sanitare.


CULTURA,ARTA,SPORT


Casa de cultura – in oras Ulmeni, biblioteca.
Sala de Sport-in oras Ulmeni, terenuri de fotbal in: Ulmeni, Arduzel, Somes -Uileac, echipa de fotbal in liga a IV-a ’’Somesul Ulmeni’’
Relatii regionale, euroregionale si internationale: orasul Ulmeni este membru in

 ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ADI- MARAMURES
INFRASTRUCTURA.
Localitatile sunt electrificate integral, cu posibilitatea extinderii retelei.
Drumurile judetene precum si cele din intravilanul orasului Ulmeni sunt asfaltate in totalitate.

RETEA DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE


Exista retea de alimentare cu apa in Ulmeni, Minau, Arduzel si Tohat.
Surse de apa: puturi de apa forate, cismele stradale.
Retea de  canalizare :in orasul Ulmeni.
In curs de extindere retea de canalizare :Minau , Arduzel, Vicea si Somes Uileac;
Statie de epurare: mecano-biologica
Localitatile Ulmeni, Tohat si Minau detin si retea de alimentare cu gaz metan, dorindu-se extinderea retelei in toate localitatile apartinatoare.

Relatii regionale, euroregionale si internationale: orasul Ulmeni este membru in

 ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ADI- MARAMURES.

TELECOMUNICATII


Comunicarea se realizeaza prin telefonie fixa si mobila, dar si prin internet.Exista retea de cablu TV in toate localitatile.


MANAGEMENTUL DESEURILOR


La nivelul orasului functioneaza un serviciu de colectare a deseurilor, dotat cu 3 autospeciale , dorindu-se trecerea la colectarea selectiva a acestora.

Oportunitati pentru intreprinzatori, investitori si angajatori:

 • Concesionarea de terenuri la preturi avantajoase pentru constructii industriale, turistice, comerciale;
 • Inchirieri spatii pentru productie si prestari servicii;
 • Realizarea intr-un interval scurt de timp a alimentarii cu apa, canalizarii si introducerii gazului metan in satele apartinatoare.
 • Forta de munca calificata.
 • Amplasarea orasului intr-un cadru natural pitoresc
 • Existenta unui potential natural a carui valorificare turistica poate constitui o posibila sursa de dezvoltare a comunitatii

Comunitatea din Ulmeni se implica activ in realizarea proiectelor comunitare pentru absortia fondurilor pentru infrastructura. Strategiile de dezvoltare sunt transparente si bine documentate Activitatile de voluntariat tind sa devina din ce in ce mai antrenante,fiind coordonate de catre Asociatia Cultural-Crestin-Umanitara ’’Ars Vivat”,cu sediul in Ulmeni,str.F.C.Ulmeanu,nr.13.

OBIECTIVE TURISTICE


Pe lista Ministerului Culturii si Cultelor sunt inregistrate urmatoarele monumente istorice de pe teritoriul orasului Ulmeni

 • Casa memoriala si Monumentul  scriitorului Petre Dulfu (1856 – 1953) din cartierul Tohat;
 • Biserica reformata (dateaza de la inceputul secolului al XVI-lea) din satul Arduzel;
 • Biserica din lemn cu hramul „Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril”(1650) din satul Arduzel;
 • Biserica din lemn cu hramul „Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril”(1720) din Ulmeni, a fost stramutata in anul 1895 din Somcuta mare;
 • Biserica din lemn reformata  (1699) din satul Somes Uileac;
 • Monumentul  pentru cinstirea eroilor din primul  si al doilea razboi mondial (1933-1946) din orasul Ulmeni;
 • Troita din lemn in memoria eroilor din primul si al doilea razboi mondial(1946) din Somes Uileac;
 • Curie (secXIX) din satul Ticau;

DOMENIUL SOCIAL


Numarul locuintelor: 2377
Numarul cladirilor: 2235
Numar gospodarii:  2103
Sanatate: nr.medici de familie – 3

 • nr.cabinete medicale individuale – 3
 • nr.cabinete stomatologice particulare / stat - 2
 • nr.farmacii particulare / stat – 2
 • centru de permanenta - 1
 • punct pentru recoltare analize medicale - 1

 

POPULATIA ORASULUI ULMENI


Populatia stabila a orasului Ulmeni in urma recensamantului populatiei si al locuintelor din anul 2011 este de 7078 locuitori.

 • populatia stabila pe sexe:
 • - sexul masculin – 3463
 • sexul feminin – 3615
 • populatia stabila dupa limba materna:
 • limba romana: - 5129
 • limba maghiara: - 1657
 • limba romani: - 282
 • populatia stabila dupa religii
 • ortodoxa : - 4613
 • romano-catolica: - 29
 • greco-catolica: - 25
 • reformata: - 1505
 • Baptista: - 43
 • Penticostala: - 737
 • Adventisti de ziua a saptea: - 8
 • Alte religii: - 73
 • Atei: - 5
 • Religie nedeclarata: - 35

Numarul locuintelor: - 2377
Numarul cladirilor: - 2235
Numar gospodarii: - 2103