banner
buton_desprenoi
buton_informatii_interes
buton_contact

Legislatie

organizarea si functionarea institutiei

Conducere

lista persoanelor din conducere si agenda de lucru

Organizare

regulament de organizare si functionare

organigram

lista si datele de contact ale institutiilor din subordine

cariera-anunturile cu posturile scoase la concurs

Programe si strategii

Rapoarte si studii

Solicitare informatii

legislatie

Numele si prenumele persoanei responsabile pentru Legea Nr.544/2001

Formular pentru solicitare in baza Legii nr.544/2001

Modalitatea de contestare a deciziilor si formularele aferente pentru reclamatie administrativa (refuz si netrimitere in termen legal)

Lista cu documentele de interes public si lista cu documentele produse/gestionate

Rapoartele de aplicare a Legii nr.544/2001

Buletin informativ (Legea nr.544/2001)

Buget din toate sursele de venituri

Buget pe surse financiare

Situatia platilor

Situatia drepturilor salariale stabilite potrivit legii, precum si alte drepturi prevazute de acte normative

Bilanturi contabile

Achizitii publice

programul anual al achizitiilor publice

centralizatorul achizitiilor publice si - contractele cu valoare de peste 5000 de euro

contractele cu valoare de peste 5000 de euro (incepand cu 2015)

Declaratii de avere si interese

Formulare tip